miércoles, 8 de noviembre de 2017

miércoles, 18 de octubre de 2017

FIESTA ANIVERSARIO


CENTRO CULTURAL DEL PARTIDO DE LA ESTRADA

(1943-2017)

05 DE NOVEMBRO DE 2017

CÚMPRENSE 74 ANOS DA FUSIÓN DA UNIÓN ESTRADENSE E A FEDERACIÓN AGRARIA DA ESTRADA EN BOS AIRES
E NADA MELLOR QUE XUNTARNOS NUN GRAN XANTAR


AO MELLOR ESTILO DA ESTRADA


A FESTA É NA NOSA CASA DE MÉXICO 2849, (C.A.B.A.), Á HORA 13:00PARTICIPAMOS A TODOS!...

MENÚ:

 • PIERNA DE JAMÓN CON TORTILLA.   <perna de xamón con tortilla> 
 • BACALAO CON PAPAS Y GARBANZOS CON PIMENTÓN ESPAÑOL O POLLO Y CARRE DE CERDO AL HORNO CON PAPAS.   <bacallau con patacas e garavanzos con pimentón español ou polo e carre de porco ao forno con patacas> 
 • BEBIDA CANILLA LIBRE (vinos tinto, blanco, gaseosas, sodas, aguas).   <billa libre (viños tinto e branco, refrescos, sifón, augas>
 • POSTRE HELADO.   <sobremesa: xeado>
 • CAFÉ.   <café>
 • BRINDIS Y TORTA.   <brinde e tarta>


  ...e aínda máis..!


  Como es nuesta costumbre, celebraremos los cumpleaños de todos aquellos socios activos que cumplan años entre el 18 de septiembre y el 05 de noviembre de 2017 inclusive, siendo los mismos INVITADOS ESPECIALES de nuestra institución, teniendo desde ya sus respectivas tarjetas reservadas.

  Como é noso costume, celebraremos os aniversarios de todos aqueles socios activos que cumpran anos entre o 18 de setembro e o 05 de novembro do 2017 inclusive, sendo os mesmos CONVIDADOS ESPECIAIS da nosa institución, tendo dende xa as súas respectivas tarxetas reservadas.   ANIMA MUSICALMENTE A XORNADA:

  "Los Gavilanes de España"
  SERIE: 450


  RESERVAS AO:        4200-0807 o 4612-3787 


                           
  Apertas,
   
   
  Carlos Alberto Rivadulla Campos
   
  - Prensa e Difusión  -
   
  (Móbil: 156-912-8514)
   
  Enderezo Electrónico:
   
   
   
   
   


  ***

  domingo, 8 de octubre de 2017

  BUENOS AIRES CELEBRA GALICIA 2017

  EL CENTRO CULTURAL DEL PARTIDO DE LA ESTRADA participó en esta fiesta de la colectividad gallega con un stand CULTURAL y uno GASTRONOMICO.


  sábado, 23 de septiembre de 2017

  RECUNCHOS

   CONTIÑOS da TERRA

  • 1952. Publícase en Bos Aires a 2ª edición dos Contiños da Terra co apoio do Centro Cultural do Partido da Estrada.
  • GARCÍA BARROS, MANUEL. Contiños da Terra. Ed. Centro Cultural del Partido de la Estrada. Buenos Aires. 1952.


  GARCÍA BARROS, MANUEL

  A Estrada - Pontevedra - 1876 - 1972

  Nace en Berres en el seno de una familia labriega. Estudió Magisterio, profesión que tuvo que dejar en 1936 por represalias políticas. Empezó a colaborar en la prensa gallega en 1903, haciendo popular el seudónimo de Ken Keirades con el que firmaba sus Rexoubas.
  En 1931 publicó Contiños de Terra y en 1972, poco después de su muerte, apareció Las aventuras de Alberte Quiñoy, novela en la que el autor relata su niñez y adolescencia.
  Otras obras : Enredos, Dos meus recordos, Contos en Salmoira, Fiunchos.
  Desde 1989 el Ayuntamiento de A Estrada viene convocando cada año el Premio de novela Manuel García Barros (Ken Keirades) , que hoy es ya uno de los más prestigiosos del país.  ENLACE


  GARCÍA BARROS, MANUEL  http://www.aestrada.gal/index.php/es/cultura-2/cultura-127/persoeiros-das-letras/107-cultura/1715-manuel-garcia-barros

  VIDA DE MANUEL GARCIA BARROS

  CRONOLOXÍA
  • 1876. 16 de novembro. Nace Manuel García Barros no lugar de Ulla da Parroquia de Berres.
  • 1898. Publica o seu primeiro poema en “Luz y Sombra” de Vigo.
  • 1903. 23 de maio. Escribe a necrolóxica de Marcial Valladares en El Ancora. Indica que é a primeira vez que escrebe en Castelán.
  • 1905. 25 febreiro. Obtén o título de Mestre de 1° Ensino Elemental.
  • 1906. Casa con Carme Insua e vai vivir a Pousada (Callobre).
  •  O 15 de decembro nace o xornal “El Estradense” do que será fundador e director.
  • 1907. 22 de novembro. É procesado e encadeado como director de “El Estradense” acusado de calumnias.
  • 1908. Marzo. Volve ser encadeado por delito de opinión.
  • Deixa de publicarse “El Estradense”.
  • 1916. 1 de setembro. A sociedade de Instrución “Unión de Rubín” concédelle unha distinción con motivo ao “triunfo alcanzado por la escuela de su dirección [Rubín], en el Certamen Escolar celebrado en Lagartones el dia 16 de Mao de 1916". 15 de setembro. Consegue un accesit nun premio literario en Pontevedra e a súa foto sae en “Vida Gallega”.
  • 1920. O 15 de setembro sae outro novo xornal “El Emigrado” do que será director Otero Abelleira e el xefe de Redacción.
  • 1923. 15 de maio. Toma posesión como mestre interino da escola de Rubín co soldo de 2000 pts. ao ano.
  • 1924. 31 de Xaneiro saen as súas primeiras Rexoubas no xornal “El Emigrado” asinadas co pseudónimo Ken Keirades.
  • En Xullo o seu conto O fútbol en Malpocados recibe o premio onza de Ouro nos xogos florais de Santiago.
  • 1925. 19 de xullo. Viaxe ao Pico Sacro con Castelao.
  • 1926. 11 e 16 de nadal. Representase a súa obra Carta da Habana no Salón Novedades da Estrada en solidariedade con Cuba, arrasada por un trebón o 20 de outubro dese ano.
  • 1927. 8 de xaneiro. Nomeado mestre interino de Curantes (A Estrada) co soldo anual de 2000 pts. Aproba as oposicións de Mestre Nacional. O seu primeiro destino será a escola de Pepín. Concello de Castrelo do Val (Ourense). Toma posesión o 15 de setembro e o soldo é de 3000 pts.
  • 1929. 1 de abril. Toma posesión como mestre propietario da Escola Nacional de S. Pedro e Sto. Tomé de Ancorados (A Estrada) co soldo de 3000 pts. ao ano. O seu traballo Falemos na nosa Fala gaña o certame literario de exaltación da muller galega celebrado en Pontevedra.
  • 27 de xullo. Festival da Unión Estradense en Bos Aires na Honra de García Barros e en beneficio do Seminario de Estudios Gallegos.
  • 1931. Publícase Contiños da Terra. Recollendo algúns dos seus relatos curtos. Xaneiro. Publica Oración de media noite no xornal “A Fouce” de Bos Aires.
  • 1932. 5 de novembro. Toma posesión da praza de Mestre de Escola Nacional de San Pedro e Sto. Tomás de Ancorados, co soldo de tres mil cincocentas pesetas.
  • 1933. O Centro Republicano da Estrada no que está MGB decide darse de baixa do Partido Republicano Galego e ingresar en Acción Republicana.
  • Comeza a súa sección Aguilloadas no xornal ”EI País” de Pontevedra.
  • 1936. É detido e levado ao Cuartelillo de Tabeirós. Está a punto de ser paseado polos falanxistas. 30 de agosto. Suspendido de emprego e soldo por orde do Gobernador Civil.
  • 1939. Verán e Outono. Redacta e difunde clandestinamente Divagaciones sobre lo discutible e indiscutible.
  • Nace o pseudónimo Fulgencio Tizón que usará nos seus ensaios anti-integristas.
  • 1940. 20 de maio. Orde para separar definitivamente a Manuel García Barros do servicio como Mestre Nacional.
  • Xuño. Dedicado a Otero Pedrayo escribe Sonata de San Xohan.
  • 1942. Remata de escribir As aventuras de Alberte Quiñoi.
  • 7 de xullo. Contacta con Bieito Fernández de cara a reorganización do galeguismo: “Cumpríame saber si estades por ahí...”
  • 1943. Primavera. Escribe Para el buzón del padre P.
  • 1949. A súa novela As aventuras de Alberte Quiñoi foi unha das catro obras finalistas no concurso literario do Centro Galego de Bos Aires.
  • 1952. Publícase en Bos Aires a 2ª edición dos Contiños da Terra co apoio do Centro Cultural do Partido da Estrada.
  • Presenta Fiunchos ao concurso literario do Centro Galego. Contos de Fiunchos están incluídos en Enredos.
  • 1955. 27 de agosto. Foi detido e procesado xunto con Francisco Fdez. del Riego e Domingo Lemos acusados de rebelión militar por posesión de publicacións prohibidas (“diversas revistas de carácter comunista editadas en Buenos Aires por los rojos en el exilio”).
  • 1957. 31 de marzo. Foi nomeado membro da Real Academia Galega.
  • 1958. “O Gaiteiro de Lugo” edita varias poesías súas.
  • 1972 12 de abril. Finou Manuel García Barros.
  • Novembro. Edítase ao fin As aventuras de Alberte Quiñoi na súa primeira edición.


  BIBLIOGRAFÍA
  GARCÍA BARROS, MANUEL. Dos meus recordos. Ed. Galaxia. Vigo. 2001.
  GARCÍA BARROS, MANUEL. Aventuras deAlberte Quiñoi. Ed.Castrelos.Vigo. la Ed. 1972. 2ª Ed. 1976.
  GARCÍA BARROS, MANUEL. As aventuras de Alberte Quiñoi. Ed. Via Láctea. Santiago. 1990. GARCÍA BARROS, MANUEL. Enredos. Ed. Galaxia. Vigo. 2000.
  GARCÍA BARROS, MANUEL. Contiños da Terra. Ed. Xerais. Vigo. 1999.
  GARCÍA BARROS, MANUEL. Contiños da Terra. Ed. Nós. Santiago. 1931.
  GARCÍA BARROS, MANUEL. Contiños da Terra. Ed. Centro Cultural del Partido de la Estrada. Buenos Aires. 1952.
  GARCÍA BARROS, MANUEL. Enredos. Ed. Galaxia. Vigo. 2000.
  GARCÍA BARROS, MANUEL. Divagacións sobre o discutíbel e o indiscutíbel. in Pensamento  galeguista da posguerra. Antoloxía. Ed. A Nosa Terra. Vigo. 1997.
  F. RODRÍGUEZ, M. Manuel García Barros. Ed. Xunta de Galicia. 1996.
  FREIXEIRO MATO, X.R. Cos pés na Terra, Personalidade e obra inédita ou esquecida de Manuel García Barros. Ed. Fouce. A Estrada. 1998.
  GARRIDO COUCEIRO, X.C. Manuel García Barros, Loitando Sempre. Ed. Fouce. A Estrada. 1995.
  GARRIDO COUCEIRO. X.C. Manuel García Barros. Ed. Fervenza. A Estrada. 2002.


  ESCRITOR DE LA ESTRADA

  BIOGRAFÍA MANUEL GARCÍA BARROS

  Nació en la aldea de Ulla, parroquia  de Berres(A Estrada) en el año 1.876. Fue compatibilizando sus estudios primarios con los trabajos cotidianos de labranza y además artesanales. Cuando estaba realizando el servicio militar en Vigo comenzó a colaborar en revistas y a tomar contacto con movimientos culturales de la ciudad  olívica, muy especialmente con el teatro. Alternando sus trabajos con los estudios, en el año 1.905 consiguió por libre,  el título  de "Maestro de 1º enseñanza  elemental" En el año siguiente casará en Callobre (A Estrada), donde vivirá el resto de su vida. En el año 1.907, y por mor de su labor como  director del periódico "El Estradense", pasó por primera vez en su vida por la cadena, hecho que se volvió a repetir en el año siguiente. Sus contactos y simpatía con los movimientos agrarios de comienzos de siglo son muy salientábeis así como con los miembros de las "Irmandades da Fala" y posteriormente con el grupo "Nós", muy especialmente con su grano amigo y soporte cultural Ramón Otero Pedrayo. Ya a partir del 1.920 pasó a ser una figura reconocida en nuestras letras y en el galleguismo, cuanto más al ser uno de los "alma mater" del periódico "El Emigrado", que fue el periódico de mayor duración de A Estrada hasta hoy, y en el  que colaboró con todo tipo de trabajos. En el año1.927 aprobó las oposiciones de Maestro Nacional, yendo en su primer destino a Pekín (Castrelo do Val- Ourense). El levantamiento militar le supuso la suspensión de empleo y sueldo, cuando ya había sido trasladado a una parroquia de la orilla (San Pedro de Ancorados).Este empleo no le fue jamás restituido en vida. En el año1.955 fue llevado de nuevo a la cárcel, junto com Francisco Fernández del Riego y Domingo Lemos Suárez,  en su caso simplemente por encontrarle unas revistas ("Bohemias") que le habían mandado desde Cuba. En el año 1.957 fue nombrado "Miembro Correspondiente" de la Real  Academia Gallega. Falleció en el año 1.972.
  En el año 1.997 el Excmo. Ayuntamiento de A Estrada dedicó este año al Recuerdo de su memoria.
  Sus primeros escritos ya salieron de su pluma a finales del siglo XIX, siendo en estos comienzos casi en exclusiva poemas, que aparecieron publicados por separado en los más variados medios. Su primero artículo conocido se publicó en  "Luz y Sombra" de Vigo en el año 1.898. A partir de aquí es muy reseñable su labor periodística, especialmente en el periódico "El Estradense", un semanario agrícola-social, que se comenzó a publicar en el 1.906 y en lo que participó con artículos, relatos cortos? y del que fue su director. Dejó de publicarse en el 1.909. En el año 1.920 se creó el periódico "El Emigrado", periódico financiado por los "Hijos del Ayuntamiento de A Estrada" de Cuba. En este periódico comenzó a publicar periódicamente los suyos  “Contiños da Terra” y comenzó a ser reconocido y respetado en el ámbito cultural gallego y en el  movimiento galleguista. En el año 1.924 su cuento O fúbol en Malpocados fue premiado en los “Xogos Florais de Santiago”. Dos años más tarde se puso  en escena su  pequeña pieza teatral CARTA DA HABANA (Revista Céltiga; Ed. Fervenza, 2.002). En el 1.929 su largo trabajo “Falemos na nosa fala” ganó el “Certame Literario de Exaltación da  Muller Galega” (Pontevedra). Posteriormente recolleitou los cuentos que había ido sacando en el  "El Emigrado", y salió a la calle solo el título CONTIÑOS DA TERRA (Nós, 1.931; Hnos. Caporaletti, 1.952, Ed. Xerais de Galicia, 1.999; Biblioteca Galega 120, La Voz de Galicia, 2.002). Ya en vida no vio publicadas más obras, a pesar de pasar toda la vida escribiendo. En el año de su paramento, meses después, salió a la calle AVENTURAS DE ALBERTE QUIÑOI (Ed. Castrelos, 1.972; Vía Láctea, 1.990), a pesar de que ya había sido finalista en un concurso literario convocado por el Centro Gallego de Buenos Aires en el 1.949. Más tarde se publicaron sus obras ENREDOS (Edit. Galaxia, 2.000) e DOS MEUS RECORDOS(Edit. Galaxia, 2.001).